Успешно започета друга посета експертског тима Савета Европе

Током првог састанка, експерте је угостила Антје Ротемунд, шефица Канцеларије Савета Европе у Београду, након чега је одржана панел дискусија са представницима омладинских организација, чија ће перспектива и ставови бити детаљно анализирани са аспекта даљег развоја у омладинском пољу. У току посете, представници експертске мисије обићи ће канцеларије за младе у Нишу, Кикинди и Смедереву и разговарати са представницима канцеларија за младе и њихових стратешких партнера на локалном нивоу, како би стекли детаљнији увид у креирање и спровођење локалне омладинске политике. Завршни састанак, планиран за 12.09.2014., биће одржан у Министарству омладине и спорта, и током истог експерти ће поделити своје прве налазе са представницима Министарства. По завршетку посете, експерти ће сачинити објективан извештај, који ће бити представљен најпре на националном, а потом и на европском нивоу.

Top