Србија јача борбу против намештања спортских такмичења

„Предложићемо да се надлежности Националног савета прошире и на координацију свих чинилаца релевантних за борбу против намештања резултата спортских такмичења“, рекао је министар омладине и спорта Вања Удовичић на конференцији министара спорта земаља Савета Европе.

Министар Удовичић је, у име Србије, потписао Конвенцију против намештања спортских резултата, чиме је завшренa конференција у Швајцарској.

„Србија је већ у свом Kривичном законику јасно дефинисала договарање исхода такмичења као кривично дело, а новим изменама закона наша легислатива биће у потпуности усаглашена с препорукама конвенције којој смо приступили“, казао је министар спорта.

Конвенција против намештања спортских резултата настала је с циљем да се Европа уједини у борби против нарушавања регуларности такмичења. Конвенција даје стратешки оквир за сарадњу европских земаља у области спорта и развој спорта базиран на владавини права, људским правима и спортској етици.

Конвенција предвиђа успостављање дијалога и сарадње између представника државних институција, спортских организација, организатора такмичења и структура које се баве клађењем у спорту, како би се брже и ефикасније дошло до механизама за спречавање намештања резултата.

 
Top