Регионална канцеларија за сарадњу младих расписује Конкурс за ангажовање Заменика генералног секретара

Датум: 27.03.2017 | Категорија: Вести, Омладина,

Регионална канцеларија за сарадњу младих (РКСМ) представља независни институционални механизам за сарадњу младих западног Балкана, која је успостављена споразумом потписаним 4. јула 2016. године у Паризу. Уговорне стране су Албанија, Босна и Херцеговина, Косово*, Македонија, Црна Гора и Србија.

Мисија РКСМ је:

  • подстицање размена младих и њихових идеја, као основе будуће сарадње у региону, засноване на вредностима коегзистенције, толеранције и поштовањa људских права и разноликости, као и посвећености принципима инклузије и безбедности;
  • унапређење регионалне сарадње међу младима и институцијама које се баве младима и обезбеђивање имплементације заједничких програма за младе који се фокусирају на принципе демократског управљања, одрживог економског раста, образовања и иновација;
  • координација сарадње младих западног Балкана.

Структуру РКСМ чине Управни одбор, Секретаријат и Саветодавни одбор. Секретаријат РКСМ чине седиште које се налази у Тирани и локални огранци у свакој од пет Уговорних страна. Секретаријат се састоји од генералног секретара, заменика генералног секретара као и административног, програмског и помоћног особља.

Заменик генералног секретара помаже генералном секретару у вршењу његовог мандата, а посебно је одговоран за:

  • надгледање и координацију рада Секретаријата;
  • осигуравање да целокупно особље Секретаријата поштује Правила процедуре и финансијске прописе;
  • координацију рада Саветодавног одбора.

Заменик генералног секретара се именује на четири године консензусом Управног одбора, без могућности продужења. Заменик генералног секретара је одговоран генералном секретару и Управном одбору организације, ужива имунитет и привилегије које ће бити дефинисане у посебном Уговору који ће бити склопљен са земљом домаћином.

Све додатне информације у вези са овим конкурсом можете пронаћи на интернет адреси: www.roadtoryco.com

Напомена:

Према одредбама Статута РКСМ, у овом мандату за Заменика генералног секретара не може бити изабрано лице из уговорне стране која је домаћин (Република Албанија) и из које је Генерални секретар (Република Србија).

Назад

Архива вести