Пета јавна расправа о Предлогу стратегије за младе одржана је у Нишу - Градимо обострано поверење кроз отворен и конструктиван дијалог са младима

У Нишу је одржана пета по реду јавна расправа о Предлогу стратегије за младе у Републици Србији за период од 2022. до 2030. године.Млади из Ниша и околине данас су изнели своје предлоге и сугестије које ће допринети креирању нове Стратегије за младе. Наш циљ је да до коначне Стратегије дођемо уважавајући ставове што већег броја младих из целе Србије. Узимајући у разматрање потребе и иницијативе учесника на јавној расправи, градимо обострано поверење и још више јачамо партнерски однос са младима. Континуирана и директна комуникација је неопходна како бисмо на основу размене мишљења и идеја дошли до нове Стратегије за младе. Управо ће отворен и конструктиван дијалог на данашњој јавној расправи знатно допринети да овај веома важан стратешки документ буде још квалитетнији, и донесен уз широк процес консултација са свим заинтересованим странама, како на јавним расправама, тако и кроз директне сусрете са младима и онима који раде са младима, као и на онлајн консултацијама које су биле организоване у претходном периоду.

Након Новог Пазара, Ужица, Новог Сада, Београда и Ниша и млади из наше јужне покрајине имаће прилику да дају свој допринос новој Стратегији за младе на јавној расправи у Косовској Митровици.

Top