ОБАВЕШТЕЊЕ

Закон о изменама и допунама Закона о министарствима који је објављен у „Службеном гласнику РС”, бр. 116/2022 од  22.10.2022. године, када је ступио на снагу, Министарство омладине и спорта наставља рад, у складу са делокругом утврђеним овим законом, као Министарство спорта.

Законом о изменама и допунама Закона о министарствима утврђен је делокруг Министарства туризма и омладине. Даном ступања на снагу овог закона Министарство туризма и омладине преузима од Министарства омладине и спорта запослене, као и права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву за вршење својих надлежности у области омладине, утврђених овим законом.

Top