Министар спорта у Влади Републике Србије Зоран Гајић угостио је у кабинету Министарства директорку АДАС-а Проф. др Милицу Вукашиновић Весић

Антидопинг агенција Републике Србије је основана Законом о спречавању допинга у спорту из 2005. године, а са радом је почела 2006. године. Допинг контролори АДАС су обучени за контроле на великим међународним тамичењима, обављају контроле на међународним и националним такмичењима и изван њих. Овлашћења и надлежности АДАС-а су од изузетног значаја за спортисте и сам спорт уопште и крећу се од вршења радње обраде личних података спортиста и других лица у надлежности овлашћене антидопинг организације који су неопходни за спровођење допинг контроле, одобравања изузетака за терапеутску употребу и санкционисање спортисте и другог лица због повреде антидопинг правила у складу са Законом, до уређења, одређивања, организација и спровођења допинг контрола на спортским такмичењима и изван спортских такмичења, осим оне коју спроводи надлежни међународни спортски савез на међународним такмичењима која се организују у Републици Србији, затим именовања стручних лица овлашћених за обављање допинг контроле (контролоре)... Један од најважнијих сегмената деловања АДАС-а је едукација српских спортиста која се спроводи константно и темељно везано за прописе и правила о спречавању допинга. АДАС се брине о здрављу спортиста и ради на томе да се спречи допинг као негативна појава која може да дислоцира спортисту и заустави каријеру.

У веома конструктивном дијалогу изражено је уверење да ће сарадња Министарства спорта и АДАС-а и у наредном периоду бити на највишем могућем нивоу.

Top