Јавне набавке

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности – Услуга осигурања запослених (јавна набавка број 2/2015)

Датум: 06.03.2015 | Категорија: Јавне набавке,

На основу члана 55. став 1. тачка 2, чл. 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12 и 14/15, у даљем тексту: Закон),
Детаљније

Страница 12 од 15

Архива јавних набавки