Резултати Јавног конкурса за развој и спровођење омладинске политике

Датум: 24.10.2016 | Категорија: Омладина, Омладина конкурси,

Министарство омладине и спорта донело је одлуку о додели финансијских средстава за програме и пројекте подршке развоју и спровођењу омладинске политике.

С циљем пружањa подршке за развијање интегрисане омладинске политике кроз унапређивање заједничког планирања и спровођења Националне стратегије за младе кроз заједничке пројекте, управљање разменом информација и знања о младима и јачање међусекторске сарадње; подршкe активном учешћу младих, развоју међуресорних програма и умрежавање свих актера омладинске политике кроз активно учешће младих (обука и менторство младих удружења, подизање капацитета удружења младих и удружења за младе за остваривање међународне сарадње и коришћење ЕУ и других међународних фондова, подстицање регионалне омладинске сарадње и размене и подршка успостављању Регионалне канцеларије за сарадњу младих с циљем да се промовишу идеје помирења, толеранције и друге европске вредности), Министарство омладине и спорта је у оквиру Јавног конкурса за развој и спровођење омладинске политике који је расписан 1. августа 2016. године, на основу предлога комисије, од пристигла 3 предлога, одабрало пројекат „Искорак” Кровне организације младих Србије који ће се финансирати у укупном износу од 7.983.000,00 динара.

Резултате Jавног конкурса за развој и спровођење омладинске политике можете преузети ОВДЕ.

Назад

Архива вести