Вести

Датум: 18.05.2017

Удовичић са новопостављеном сталном координаторком УН у Србији Карлом Херши

Датум: 18.05.2017

Резултати Јавног конкурса за стимулисање различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих

Датум: 17.05.2017

Доградња школске фискултурне сале, Анекс I, општина Голубац

Датум: 12.05.2017

Перуничић отворио Омладински клуб у општини Лепосавић

Датум: 12.05.2017

Јавна набавка 3/2017 - Услуга одржавања књиговодственог софтвера

Датум: 10.05.2017

Перуничић присуствовао андидопинг едукацији спортиста стипендиста

Датум: 09.05.2017

Сусрет премијера Вучића и министра Удовичића са рвачима

Датум: 09.05.2017

Расписан јавни позив за пријаву јединица локалних самоуправа ради учешћа у програму/пројекту: завршетак изградње спортских објеката на територији Републике Србије „Заврши започето”

Датум: 09.05.2017

Расписан јавни позив за пријаву јединица локалних самоуправа ради учешћа у програму/пројекту: прилагођавање постојећих спортских објеката на територији Републике Србије потребама особа са инвалидитетом

Датум: 09.05.2017

Расписан јавни позив за годишње програме/пројекте у области спорта кроз изградњу, опремање и одржавање спортских објеката на подручју Републике Србије


Страница 14 од 21
Top