Усвојен нови Закон о спречавању допинга у спорту

Најважније измене су да се поред досадашњих осам повреда антидопинг правила уводе још две нове повреде, а то су саучесништво и недозвољено удруживање.

Усклађеност националног закона са најновијим изменама међународних правила омогућиће нашим спортистима да учествују у међународним такмичењима, да организујемо међународна такмичења у Републици Србији, као и да наши национални спортски савези буду и даље пуноправни чланови својих међународних спортских савеза.

По новом Закону спортиста који намерно користи недозвољене супстанце биће кажњен са најмање четири године забране бављења спортом, а спортисти који докаже да код њега није било намере или непажње у вези са допинг позитивним резултатом неће бити изречена забрана такмичења.

Важно је нагласити да су на нови Закон о спречавању допинга у спорту позитивна мишљење дали сви релевантни органи, те да је један од ретких закона који су народни посланици једногласно усвојили. Ово указује на широк консензус свих релевантних субјеката у друштву по питању борбе против допинга у спорту и свакако представља признање Министарству омладине и спорта као иницијатору доношења овог Закона, као и подршку Антидопинг агенцији Републике Србије у даљем раду.

Top