Udovičić u poseti Aj-Bi-Em-u

,,Pre nekoliko nedelja, posetom Majkrosoftu, a danas posetom Aj-Bi-Em-u, skrećemo pažnju na IT sektor. Srbija nema dovoljan broj IT inženjera, a potreba za istim na tržištu rada postoji. Aj-Bi-Em je  kompanija  koja  zapošljava mlade  i  od  njih  smo  dobili  konkretne  i  konstruktivn epredloge,  kako  da  povećamo  zapošljivost  i  pripremimo  mlade  za  posao“,  rekao  je  ministar omladine i sporta Vanja Udovičić.

On je naveo da je ohrabrujuća činjenica da Aj-Bi-Em šalje mlade stručnjake u inostrantsvo, gde se usavršavaju  u  različitim  razvojnim  centrima,  a  nakon  toga  se  vraćaju  u  Srbiju  i  pospešuju  rad kompanije. To je, prema rečima ministra,  i želja ministarstva – da spreči odlazak mladih i da ih motiviše da ostanu u Srbiji i doprinose privrednom rastu svoje zemlje.

,,Želimo  da  kroz  ovaj  projekat,  koji  će  rezultirati  izradom  Nacionalnog  programa  mera  zazapošljavanje mladih, promovišemo među mladima zanimanja za kojima postoji velika potreba na tržištu rada, i skrenemo pažnju na potencijal u tim oblastima. Konkretno u ovoj slučaju, cilj  je  promovisanje  obrazovanja  na  tehničkim  smerovima,   i  razvoj  mera  za  podršku  IT preduzetništvu“, zaključio je ministar Udovičić.

Aj-Bi-Em je peta kompanija koju je ministar u okviru projekta posetio.

,,Aj-Bi-Em godinama pruža potporu Srbiji u sprovođenju nacionalne agende te nastoji da pokaže kako  se  kroz  inovacije  i  transformaciju  poslovnih  procesa  može  povećati  efikasnost  i ostvariti uštede na području privatnog sektora i javne uprave. U obrazovnom sektoru,  IBM sarađuje sa fakultetima u Srbiji kroz različite programe dizajnirane da pripreme studente za veštine 21. veka. Naša najskorija inicijativa u Srbiji je misija korporativne odgovornosti - Corporate Services Corps koja počinje ovog vikenda. Aj-Bi-Em eksperti sa raznih strana sveta okupljaju se u Beogradu kako bi radili na četiri ključna projekta od kojih će mladi ljudi i njihovo  zapošljavanje imati  direktne  koristi“,  rekao  je  glavni operativni direktor  kompanije Miloš Nikolić.

Top