Удовичић и Солорано о наставку сарадње Србије и УН

Досадашња сарадња огледала се у заједничким активностима на развоју и спровођењу стратешких докумената из области омладинске политике и уопште јавних политика од интереса за младе. Тежиште сарадње је било на програмима и пројектима усмереним ка стварању услова и подстицању запошљивости и самозапошљивости младих, бољој социјалној укључености младих, раду са осетљивим групама, родној равноправности, здравим и безбедним стиловима живота, пружању интегрисаних услуга на локалном нивоу и подизању капацитета омладинских удружења за активније учешће у друштву.
solorano_udovicic2
На састанку се говорило и о сарадњи са Агенцијом Уједињених нација за индустријски развој (УНИДО), која је започета је 2015. године. Почетком маја ове године, на конференцији коју су отворили министар Удовичић и координаторка УН Ирена В. Солорано представљен је четворогодишњи пројекат УНИДО за запошљавање младих и жена, као и развој предузетништва у Србији, који ће се спроводити у сарадњи с Владом Републике Србије.Очекивани исходи су обучавање 3.500 младих предузетника и предузетница, подржавање 1.000 бизниса, финансирање 600 најбољих предузетничких идеја.
Удовичић и Солорано разговарали су и о Закону о младима и Закону о волонтирању.
Top