У Београду одржана Регионална конфереција о Глобалном образовању

Регионална балканска конференција о глобаном образовању, одржана је 30. и 31. октобра 2017. године у Београду, у организацији Центра „Север - Југ” Савета Европе, у партнерству са Министарством омладине и спорта и Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Центром за омладински рад и другим релевантним регионалним партнерима.

Као једна од четри регионалне конференције које се организују на територији Европе, циљ ове био је да подстакне дискусију о могућностима за укључивање глобалног образовања у документа јавних политика, развоју курикулима и педагошких алата, као и о увођењу концепта глобалног образовања у формално, неформално информално образовање.

Обраћајући се на почетку конференције, испред Министарства омладине и спорта, помоћница министра Снежана Клашња рекла је да је ова конференција одлична прилика да пркажемо шта смо све урадили на пољу глобалног образовања у нашим државама, али и да дефинишемо правце деловања у наредном периоду. Посебну захвалност упутила је свим учесницима на спремности да дају препоруке које ће бити од есенцијалног значаја за развој вештина за глобално грађанство, посебно међу младима .

Током два радна дана, учесници су били фокусирани на теме:

1. Развој политика и образовног курикулума;

2. Професиоанлни развој едукатора и осигурање квалитета образовања;

3. Подизање свести  о глобалном грађанству и педагошким алатима;

Закључци и препоруке радних група биће део финалног извештаја који ће Центар „Север - Југ” објавити након конфереције.

Top