Резултати Јавног конкурса за развој и спровођење омладинске политике

Министарство омладине и спорта донело је одлуку о додели финансијских средстава за програме и пројекте подршке развоју и спровођењу омладинске политике.

С циљем пружања подршке за развијање секторских политика и јачање међусекторске сарадње, унапређење формалног и неформалног образовања младих ради стицања практичних знања и вештина; подизање капацитета удружења младих и канцеларија за младе за остваривање међународне сарадње и коришћење фондова, Министарство омладине и спорта је у оквиру Јавног конкурса за развој и спровођење омладинске политике који је расписан 11. фебруара 2017. године, на основу предлога комисије, од пристиглих 14 предлога, одабрало 3 програма који ће се финансирати у укупном износу од 19.996.249,59 динара, и то:

област A-1: подршка активном учешћу младих, развоју међуресорних програма и умрежавање свих актера омладинске политике кроз активно учешће младих (обука и менторство младих удружења), јачање капацитета организација чланица, учешће у изради АП НСМ за период 2018-2020, подизање капацитета удружења младих и канцеларија за младе за остваривање међународне сарадње и коришћење фондова, подстицање регионалне омладинске сарадње и размене с циљем да се промовишу идеје помирења, толеранције и друге европске вредности, подршка програму недискриминације и раду за интензивирање рада са рањивим групама младих, подршка пројекту за подстицање омладинског активизма, здравља, рекреативног спорта и безбедносне културе младих, подржаће се један програм у укупном износу од 6.999.550,00 динара;

област A-2 стандардизација омладинског рада кроз акредитацију нових удружења, професионализацију људских ресурса, признавање и препознавање омладинског рада, подршка програму недискриминације и раду за интензивирање рада са рањивим групама младих, обука за омладинске лидере; подршка пројекту за подстицање омладинског активизма, здравља, рекреативног спорта и безбедносне културе младих, подржаће се један програм у укупном износу од 6.499.999,59 динара;

област A-3: подизање капацитета координатора канцеларија за младе, анализа рада и испуњености стандарда рада КЗМ, развој сервиса у канцеларијама за младе, подршка изради/ревизији локалних стратешких докумената, обуке координатора за омладинског радника, формирање функционалних и одрживих Савета за младе, подршка одрганизацији округлих столова за израду АП НСМ и Измене и допуне Закона о младима, активности за остваривање међународне сарадње, подршка пројекту за подстицање омладинског активизма, здравља, рекреативног спорта и безбедносне културе младих, подржаће се један програм у укупном износу од 6.498.250,00 динара;

Резултате Jавног конкурса за развој и спровођење омладинске политике можете преузети ОВДЕ.

Top