Резултати Јавног конкурса за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу

Министарство омладине и спорта донело је одлуку о додели финансијских средстава за програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора које ће спроводити локалне самоуправе.

С циљем стварања услова за унапређење положаја и учешћа младих у локалној заједници и стимулисање различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих., Министарство омладине и спорта је у оквиру Јавног конкурса за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу који је расписан 11. фебруара 2017. године, на основу предлога комисије, од пристиглих 57 предлога, одабрало 20 пројеката који ће се финансирати у укупном износу од 31.053.435,18 динара.

За део конкурса А:

област A-1: Стварање услова за квалитетно провођење слободног времена, активно учешће у друштву, спровођење културних садржаја, неформално образовање и информисање прилагођено потребама свих категорија младих (реновирање и опремање канцеларије за младе, омладинских клубова и других простора за младе) и стварање услова за промоцију и упражњавање здравих и безбедних стилова живота младих у ЈЛС прилагођено потребама свих категорија младих (учешће у изградњи теретана на отвореном, отворених простора за рекреативне садржаје, бициклистичке, трим стазе итд. подржаће се десет пројеката у укупном износу од 15.647.420,18  динара;

област A-2: Развијање једног или више програма и успостављање одрживих и економичних сервиса за младе (каријерни сервис, инфо сервис, волонтерски сервис, формирање саветовалишта за здравље...), подржаће се десет пројеката у укупном износу од 9.282.550,00  динара;

док ће се за део конкурса Б:

Развијање услуга и механизама који поспешују предузетнички дух, запошљивост и запосленост младих кроз међусекторску сарадњу, подржати четири пројекта у укупном износу од 6.123.465,00 динара.

Честитамо свим јединицама локалне самоуправе којима су одобрени пројекти за реализацију и желимо пуно успеха у спрођењу истих.

Резултате Јавног конкурса за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу можете преузети ОВДЕ.

 

Top