Резултати Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за спровођење циљева Националне стратегије за младе и програма „Mлади су законˮ

Министарство омладине и спорта донело је одлуку о додели средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора.

У циљу спровођења циљева Националне стратегије за младе, као и пружања подршке у реализацији омладинских волонтерских пројеката и организовању међународних волонтерских кампова, Министарство омладине и спорта наставља да пружа подршку удружењима младих, удружењима за младе и њиховим савезима у спровођењу различитих омладинских активности како би се повећало активно учешће младих у друштву и подстакла њихова укљученост у развој омладинске политике у Србији.

Министарство омладине и спорта је у оквиру Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за спровођење циљева Националне стратегије за младе и програма „Млади су законˮ који је расписан 3. фебруара 2017. године, на основу предлога комисије, од пристиглих 138 предлога пројеката, одабрало 50 пројеката које ће финансирати у укупном износу од 67.839.040,00 динара.

За реализацију дела конкурса А-1: спровођење циљева Националне стратегије за младе, обезбеђено је 43.600,00 динара за спровођење 36 пројеката из следећих области: образовање, васпитање и обука; активизам и активно учешће младих; здравље, благостање, популациона едукација младих; безбедност; социјална укљученост; информисање и култура и креативност младих. За реализацију дела конкурса А-2: Подстицање омладинског активизма, здравља, рекреативног спорта и безбедносне културе младих одабран је један пројекат укупном износу од 2.940.000,00 динара који ће се реализовати у сарадњи са савезима/удружењима одабраним на Jавном конкурсу за развој и спровођење омладинске политике: Националном асоцијацијом практичара/ки омладинског рада, Кровном организацијом младих Србије и Националном асоцијацијом канцеларија за младе.

За реализацију дела конкурса Б-1: Подршка спровођењу омладинских волонтерских пројеката и волонтерских кампова на територији одабране групе округа финансираће се 12 пројеката у укупном износу од 14.338.640,00 динара, док ће се за део конкурса Б-2: Подршка координисаном спровођењу националног програма „Млади су законˮ финансирати један пројекат у укупном износу од 6.960.400,00 динара.

Резултате Jавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за спровођење циљева Националне стратегије за младе и програма „Млади су законˮ можете преузети ОВДЕ.

Питања у вези са резултатима конкурса можете упутити путем мејла: konkursi.omladina@mos.gov.rs или телефона: 011 313 09 18.

Честитамо свим подносиоцима пројеката којима су одобрени пројекти за реализацију и желимо пуно успеха у спрођењу истих.

Top