Poziv za Svetsku konferenciju o omladini

U Kolombu (Šri Lanka) će se od 6. do 10. maja 2014. godine održati Svetska konferencija o omladini, koja će okupiti 1.500 učesnika iz čitavog sveta, od čega 750 predstavnika mladih uzrasta 15-29 godina, kao i predstavnike država, zvaničnike UN, predstavnike međunarodnih i regionalnih organizacija, akademske i stručne zajednice. Centralne teme Konferencije biće omladinska prava, inkluzivno učešće mladih na svim nivoima, osnaživanje marginalizovanih grupa mladih, borba protiv sistemskih nejednakosti, rodna ravnopravnost, globalizacija, u kontekstu kreiranja omladinske platforme za doprinos ostvarivanju Milenijumskih ciljeva razvoja. Očekuje se da će kreativni procesi na Konferenciji voditi do stvaranja zajedničkog dokumenta Vlada i mladih ljudi – Kolombo akcionog plana. Organizator snosi troškove učešća za omladinske delegate, a više informacija može se naći na sajtu www.worldyouthconference2014.org.
Top