Помоћник министра Снежана Клашња на састанку у оквиру конференције ЕУ ,,Млади у Европи: шта даље“

Помоћник министра Снежана Клашња учествовала је на састанку представника државних органа задужених за младе од 26. до 27. октобра 2017. године у Талину, који је реализован у оквиру естонског председавања Саветом Европске уније.

Састанку је претходила тродневна конференција Европске уније која је одржана од 23. до 26. октобра 2017. године а на којој су учествовали представник Министарства омладине и спорта и омладински делегат.

Састанак је одржан у склопу шестог циклуса структурираног дијалога који ће се за време трио председавања Естонија-Бугарска-Аустрија одвијати под називом „Млади у Европи: шта даље”. Кључне теме које су разматране кроз планарна излагања и радионице односиле су се на: будућност младих и омладинску политику Европске уније; паметан омладински рад; волонтеризам младих и Европски корпус солидарности.

Снежана Клашња је информисала учеснике састанка о реализацији омладинске политке у Србији и истакла да су приоритене области рада са младима у Србији везане за стварање услова за бољу запопшљивост и самозапошљивост младих и актвније учешће младих у друштву. Истакла је сарадњу са цивилним друштвом, јединицама локалне самоуправе и државним органима по питању развијања и примене стандарда омладинског рада и резултате који су постигнути на плану развијања воолонтеризма код младих.

Представник Европске комисије, заменик Генералног директора за образовање и културу Најманд Кристенсен је информисао делегате да ће нова ЕУ стратегија за младе бити донета до средине 2018. године и да ће у њеној изради кроз структирани дијалог учествовати и млади и представници државних органа задужених за младе и све заинтересване стране. Приоритет рада ЕУ на плану младих је усмерен ка подстицању солидарности, побољшању економског положаја младих, подизању квалитета омладинског рада и коришћењу информационих технологија ради већег обухвата младих.

На састанку је било 90 учесника из 30 земаља и представници Европске комисије.

Top