"ПОМАК 2.0" - Стварање нових, младих, ефикасних и самоодрживих социјалних предузећа

Додељујући иницијална средства за покретање шест нових социјалних предузећа која ће запослити по минимум шест младих, помоћник министра омладине и спорта Клашња подсетила је да је 2016. проглашена Годином предузетништва и да се, у циљу ојачавања предузетничког духа на националном нивоу, спроводе бројни програми и акције помоћи привредним иницијативама, међу којима посебно место заузима социјално предузетништво.

Циљ овог пројекта је трансформација организација цивилног друштва у ефикасне, ефективне и самоодрживе организације, које ће кроз креативно предузетништво на директан начин доприносити локалном економском развоју и запошљивости младих.

KlasnjaPomak

Пројекат „ПОМАК 2.0“ наставак је пројекта „ПОМАК“, који је ТОЦ реализовао 2014-2015 године, у сарадњи са Кровном организацијом младих Србије, а оба су финансијски подржана од стране Министарства омладине и спорта.

Top