Pokrenuta inicijativa za izradu Nacionalnog projekta javnih radova

Na inicijativu Udruženja učesnika omladinskih radnih akcija i volontera Srbije i Centra poslovnih inicijativa preduzetnika u Ministarstvu omladine i sporta je održan sastanak 23.maja sa pomocnicom ministra Snezanom Klašnjom i saradnicima. Ispred ova dva udruženja prisustvovali su predstavnici upravnih odbora Zoran Matović i Slobodan Šarenac.

Predstavnici udruženja prezentovali su inicijativu za izradu Nacionalnog projekta javnih radova, odnosno organizovanje masovnog radnog angažovanja mladih na obnovi zemlje, na svim nivoima, od lokalnog do republičkog. Predstavljeni su ciljevi, aktivnosti i više modela organizacije rada.

Na sastanku je dogovoreno da se nastave zajedničke aktivnosti, saglasno nadležnostima Ministarstva omladine i sporta.
Top