Перуничић: Србија препознала важност запошљавања младих

Државни секретар у Министарству омладине и спорта Предраг Перуничић присуствовао је представљању пројекта „Подршка ЕУ активном укључивању младих” чији је циљ унапређење запошљивости младих и активног укључивања.

Перуничић је нагласио важност међусекторске сарадње и истакао да је Република Србија препознала важност запошљавања, запошљивости, предузетништва, социјалне укључености и активизма не само младих, него и других друштвених група и на различите начине их интегрисала у стратешки и законодавни оквир неколико секторских политикa.

- Да бисмо дошли до жељених резултата, кључна је међусекторска сарадња. Управо 24 пројекта која ће се реализовати широм Србије, јасан су показатељ да је сарадња више различитих сектора и актера, пре свега на локалном нивоу, потребна уколико желимо да имамо бољу запошљивост, стицање практичних вештина, радног искуства и подстицање предузетничког духа код младих - рекао је Перуничић.

Поред државног секретара, Грант шему чија је вредност већа од четири милиона евра, представили су и министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић, шеф Делегације ЕУ у Србији амбасадор Сем Фабрици и помоћник министра у Министарству финансија Марко Јовановић.

У наредне две године, у више од 35 градова и општина у Србији организације и општине које су добиле бесповратна средства спроводиће активности како би се младима омогућило да се активније укључе у тржиште рада, унапреде знања и вештине, стекну радно искуство, предузетничке вештине или покрену свој посао.

Пројектом „Подршка ЕУ активном укључивању младих” управља Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, док су институционални корисници пројекта Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство омладине и спорта.

Top