Отворен „FREELANCE FEST“

Помоћник министра за омладину, Снежана Клашња, на позив удружења iSerbia, свечано је отворила у Дому омладине Београд, „Freelance fest“.

Пројекат „Freelance fest“се бави упознавањем младих са концептом фриленсинга и могућношћу да млади као фриленсери повећају своју запошљивост. Фриленсери из Србије су међу најплаћенијима у свету и 2015. их је било око 40.000.

„Овај пројекат представља доприноси повезивању академске заједнице са пословним сектором, са крајњим циљем смањење незапослености. Данашње образовање и сферу запошљавања одликује велика покретљивост, те младим особама да би биле конкурентније на тржишту рада није довољно да поседују само диплому, него се очекује да владају и низом других, трансверзалних вештина. Реч је о вештинама које се стичу током читавог живота, преко школе, факултета, кроз формално, неформално, информално образовање, кроз друштвене и професионалне активности. Током последње три године МОС у фокус свог рада ставља унапређење услова за запошљивост младих, те кроз пројекте које финансијски подржава, настоји да младима омогући да прођу одговарајуће обуке, програме стручне и радне праксе, а да то даље води ка њиховом запошљавању и самозапошљавању. Током последње три године Минстарству омладине и спорта  у фокусурад на унапређивању услова за запошљивост младих. Кроз пројекте које смо финансирали у овом периоду обучено преко 10.500 младих, скоро 1500 младих је прошло програме стручне и радне праксе, а запослено/самозапослено  је преко 800 младих“, рекла је Снежана Клашња.

На овој бесплатној обуци за младе учествовало је преко 350 младих јер је владало велико интересовање од којих ће 100 наставит даљи рад са менторима

Top