Održan okrugli sto srpskog sporta – neophodne reforme u programima finansiranja

U Palati Srbija održan je okrugli sto u organizaciji Ministarstva sporta kome su prisustvovali predstavnici nacionalnih sportskih saveza. Centralna tema sastanka bilo je „Donošenje novog Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta-iskustva, izazovi i moguća rešenja“.

Reč je o prvom u nizu sastanaka koje će u narednom periodu organizovati Ministarstvo sporta jer je plan izmena čitavog niza Pravilnika i izrada novih Pravilnika, rad na izmenama i dopunama Zakona o sportu i izradi Strategije razvoja sporta za period 2025-2035. godine.

„Razlog današnjeg okupljanja jeste naša želja da probamo da unapredimo podzakonska akta kojima se uređuju bliži uslovi za finansiranje programa iz oblasti sporta. Moj tim je u prethodnom periodu izvršio analizu trenutnog stanja u sistemu sporta pa smo napravili strategiju kako ćemo u narednom periodu pokušati da kroz čitav niz aktivnosti, a kroz izmene i dopune postojećih Pravilnika unapredimo sistem finansiranja sporta i celokupne legislative kojom je uređen sistem sporta u Republici Srbiji.

Naš plan je da proces izmena postojećeg sistema bude definisan poštujući osnovne didaktička pravila tj. odlučili smo se da krenemo od lakšeg ka težem, od jednostavnog ka složenom. U praktičnom smislu to znači da smo doneli odluku da krenemo u proces izmena i dopuna postojećih pravilnika koji su proistekli iz Zakona o sportu donetog 2016. godine i da krenemo u pripreme nedostajućih Pravilnika. Svesni smo činjenice da je Zakon o sportu "zreo" da se menja ali naša odluka je da ćemo prvo krenuti ka izmene postojećih podzakonskih akata gde ćemo tokom tog procesa ustanoviti i koje je promene potrebno realizovati i u smislu izmene i dopune Zakona o sportu ali paralelno sa ovim procesom krećemo i u rad na izradi Strategije razvoja sporta za period 2025-2035 godine. Iz svega navedenog vidite da ćemo probati da vodimo nekoliko procesa paralelno, a sve u želji da kako ne gubimo dragoceno vreme i kako bi što pre izvršili intervencije tamo gde je to moguće i time dodatno unapredili postojeći sistem sporta. Naše aktivnosti u smislu uspostavljanje našeg iskrenog dijaloga u izradi i drugih Pravilnika biće veoma intezivne jer smo formirali Radne grupe za izradu Startegije, Radnu grupu za izemene Pravilnika o finansiranju, Pravilnika o kategorizaciji sportista i sportskih stručnjaka, završili smo Pravilnik o polaganju stručnog ispita i to će biti posebna tema. Krenuli smo u proces formiranja Nacionalnog saveta za borbu protiv negativnih pojava u sportu kao i u proces ratifikacije dve konvencije Saveta Evrope koje se odnose na zaštitu integriteta u sportu i na borbu protiv nasilja na sportskim priredbama naročito na fudbalskim mečevima.

Današnja tema je za naš sistem sporta možda i jedna od najvažnijih, zapravo najveći deo Zakona o sportu se odnosi upravo na definisanje uslova za finansiranje programa u oblasti sporta od sredstava javnih finansija i to na svim nivoima vlasti od Republičke vlasti preko autonomnih pokrajina do jedinica lokalnih samouprava“ – rekao je na sastanku ministar sporta u Vladi Republike Srbije Zoran Gajić.

Ministar je na kraju istakao da se nada da će na ovaj način zajedno kao činioci jedinstvenog sistema sporta u Republici Srbiji unaprediti uređenje sporta u našoj zemlji i da kao krajnji rezultat „imamo jasno definisanu sistemsku podršku naših sportistkinja i sportista koji su najznačajniji deo ovog sistema i razlog našeg postojanja u ovom prostoru“.

 

 

 

 

 

Top