Одржан округли сто српског спорта – неопходне реформе у програмима финансирања

У Палати Србија одржан је округли сто у организацији Министарства спорта коме су присуствовали представници националних спортских савеза. Централна тема састанка било је „Доношење новог Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта-искуства, изазови и могућа решења“.

Реч је о првом у низу састанака које ће у наредном периоду организовати Министарство спорта јер је план измена читавог низа Правилника и израда нових Правилника, рад на изменама и допунама Закона о спорту и изради Стратегије развоја спорта за период 2025-2035. године.

„Разлог данашњег окупљања јесте наша жеља да пробамо да унапредимо подзаконска акта којима се уређују ближи услови за финансирање програма из области спорта. Мој тим је у претходном периоду извршио анализу тренутног стања у систему спорта па смо направили стратегију како ћемо у наредном периоду покушати да кроз читав низ активности, а кроз измене и допуне постојећих Правилника унапредимо систем финансирања спорта и целокупне легислативе којом је уређен систем спорта у Републици Србији.

Наш план је да процес измена постојећег система буде дефинисан поштујући основне дидактичка правила тј. одлучили смо се да кренемо од лакшег ка тежем, од једноставног ка сложеном. У практичном смислу то значи да смо донели одлуку да кренемо у процес измена и допуна постојећих правилника који су проистекли из Закона о спорту донетог 2016. године и да кренемо у припреме недостајућих Правилника. Свесни смо чињенице да је Закон о спорту "зрео" да се мења али наша одлука је да ћемо прво кренути ка измене постојећих подзаконских аката где ћемо током тог процеса установити и које је промене потребно реализовати и у смислу измене и допуне Закона о спорту али паралелно са овим процесом крећемо и у рад на изради Стратегије развоја спорта за период 2025-2035 године. Из свега наведеног видите да ћемо пробати да водимо неколико процеса паралелно, а све у жељи да како не губимо драгоцено време и како би што пре извршили интервенције тамо где је то могуће и тиме додатно унапредили постојећи систем спорта. Наше активности у смислу успостављање нашег искреног дијалога у изради и других Правилника биће веома интезивне јер смо формирали Радне групе за израду Стартегије, Радну групу за иземене Правилника о финансирању, Правилника о категоризацији спортиста и спортских стручњака, завршили смо Правилник о полагању стручног испита и то ће бити посебна тема. Кренули смо у процес формирања Националног савета за борбу против негативних појава у спорту као и у процес ратификације две конвенције Савета Европе које се односе на заштиту интегритета у спорту и на борбу против насиља на спортским приредбама нарочито на фудбалским мечевима.

Данашња тема је за наш систем спорта можда и једна од најважнијих, заправо највећи део Закона о спорту се односи управо на дефинисање услова за финансирање програма у области спорта од средстава јавних финансија и то на свим нивоима власти од Републичке власти преко аутономних покрајина до јединица локалних самоуправа“ – рекао је на састанку министар спорта у Влади Републике Србије Зоран Гајић.

Министар је на крају истакао да се нада да ће на овај начин заједно као чиниоци јединственог система спорта у Републици Србији унапредити уређење спорта у нашој земљи и да као крајњи резултат „имамо јасно дефинисану системску подршку наших спортисткиња и спортиста који су најзначајнији део овог система и разлог нашег постојања у овом простору“.

 

 

 

 

 

Top