Održan Nacionalni Erazmus+ informativni dan o mogućnostima za mlade

Preko 70 učesnika, predstavnika omladinskih udruženja, kancelarija za mlade, organizacija i institucija koje rade s mladima, pozdravile su Snežana Klašnja, pomoćnica ministra, Marija Filipović Ožegović, upraviteljka Fondacije Tempus-Erazmus+ kancelarije u Srbiji, Suzana Krstić, predstavnik kontakt tačke za Erazmus+ Mladi u akciji i Maija Lehto iz SALTO resursnog centra za Jugoistočnu Evropu.

Obraćajući se prisutnima, pomoćnica ministra je ukazala na to da je Ministarstvo omladine i sporta pružilo punu podršku da Vlada u martu 2016. godine odredi da Fondacija Tempus vrši ulogu nezavisne agencije odgovorne za decentralizovano sprovođenje programa Erazmus+ u Srbiji. „Time smo ispunili preduslove za početak pripremnih mera za punopravno učešće u Erazmus+ programu, te ono što se danas prezentuje, predstavlja nastavak i korak dalje ka punopravnom uključivanju.Dosadašnjim radom svih partnera, evropski programi iz oblasti mladih su  poznati organizacijama iz Srbije, međutim, već danas govorimo o određenim novinama u apliciranju, te u tom smislu sigurno je da će Ministarstvo omladine i sporta sa svoje strane nastaviti da pruža punu podršku da se isti promoviše na najbolji mogući način među ciljnim grupama i podrži dalja izgradnja kapaciteta organizacija koje će aplicirati za sredstva Evropske komisijeˮ, istakla je Klašnja.

unnamed

Na informativnomdanu prvi put je predstavljena mogućnost direktnepredaje projekata u okviru Ključne aktivnosti 1 (mobilnost mladih) u Srbiji, gde će organizacije i institucije iz Srbije moći da, u ograničenomkapacitetu, podnesu projekat Fondaciji Tempus kao teluodgovornom za sprovođenje Erazmus+ programa u Srbiji.

Republika Srbija je u proteklom periodu sa uspehom koristila EU program za mlade „Mladi u akcijiˮ – kao regionalni lider za period 2007-2013. sa odobrenih 317 projekata u ukupnoj vrednosti od preko 5,5 miliona evra. Uspešan trend učešća nastavljen je i sa Erazmus+ EU programom, gde je od 2015. godine do sada, Brisel podržao 57 projekata iz Srbije sa preko 2,5 miliona evra.

Top