Ministar Udovičić na 7. ECOSOC omladinskom forumu UN u Njujorku

Delegacija Ministarstva omladine i sporta koju predvodi ministar Vanja Udovičić učestvuje na 7. ECOSOC (Ekonomsko - socijalni savet Ujedinjenih nacija) omladinskom forumu UN u Njujorku, koji traje od 30 – 31. januara. Tema skupa je „Uloga mladih u izgradnji održivih i prilagodljivih urbanih i ruralnih zajednica”. Osim predstavnika Ministarstva omladine i sporta forumu će prisustvovati i predstavnici omladinskih organizacija iz Republike Srbije.

Učesnici foruma UN su ministri zaduženi za mlade država članica UN i drugi visoki zvaničnici država članica, predstavnici omladinskih organizacija, civilnog društva, nacionalnih omladinskih krovnih saveza, privatnog sektora, predstavnici stalnih misija država članica, omladinski delegati, predstavnici regionalnih i drugih multilateralnih organizacija, UN agencija, programa i fondova. Na ovogodišnjem forumu prisustvovaće oko 700 predstavnika iz oko 190 zemalja članica UN.

Tokom 7. ECOSOC omladinskog foruma UN u Njujorku ministar Udovičić obratiće se i imati niz bilateralnih sastanaka, sa zvaničnicima drugih zemalja, i to sa visokim funkcionerima iz Bugarske, Danske, Mađarske, Indonezije, Makedonije, UAE, Nemačke, Rusije i drugih.

Forum nudi jedinstvenu priliku mladima iz celog sveta da tokom dva dana u sedištu Ujedinjenih nacija iznesu svoje mišljenje i razmene ideje sa donosiocima odluka o tome šta mogu učiniti kako bi se postigao održivi razvoj.

Na prošlogodišnjem Forumu učestvovalo je preko 450 predstavnika omladinskih organizacija i 100 visokih zvaničnika organa država članica Ujedinjenih nacija, što predstavlja dokaz da donosioci odluka na nacionalnom nivou vide mlade kao nezaobilazne partnere u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja.

Od 2012. godine, godišnji ECOSOC Forum mladih, postao je platforma za mlade ljude da doprinesu političkoj diskusiji u Ujedinjenim nacijama kroz iznošenje svojih ideja, rešenja i inovacija. Forum omogućava predstavnicima vodećih omladinskih organizacija i mreža, kao i mladima da vode dijalog sa državama članicama, kako bi zajedničkim snagama i promišljanjima istražili načine i sredstva za promociju razvoj mladih i njihovog angažovanja.

 

Top