Lokalne samouprave partner u povećanju zaposlenosti mladih    

„Za 35 projekata iz isto toliko gradova širom Srbije, Ministarstvo omladine i sporta, u skladu sa ekonomskom situacijom, uspelo je da obezbedi 41 milion dinara. Od toga je polovina namenjena upravo za projekte namenjene zapošljavanju mladih i podsticanje omladinskog preduzetništva. Mladima će biti omogućeni programi neformalnog obrazovanja kako bi stekli neophodne veštine, umrežavanje sa poslodavcima, radne i stručne prakse, podsticanje inovativnosti, biće obezbeđena podrška mladim preduzetnicima, prvenstveno u poljoprivredi i kreativnoj industriji“, rekao je ministar omladine i sporta Vanja Udovičić koji je danas potpisao ugovore sa predstavnicima lokalnih samouprava čiji su projekti odobreni u okviru konkursa za podršku u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou.

Prema ministrovim rečima, drugi važan segment predstavlja podrška kvalitetnom provođenju slobodnog vremena mladih, i u te svrhe će u 12 gradova širom zemlje, od Despotovca, preko Čajetine, do Sombora, biti opremljeni omladinski klubovi i kancelarije za mlade. „Na ovo se, svakako, nadovezuje i rekreacija, kao neizostavan razvojni faktor života svakog mladog čoveka, a projekti namenjeni izgradnji otvorenih prostora za rekreativne sadržaje, biciklističkih staza i slično, biće realizovani u devet gradova. Po ovom konkursu, izdvajamo i sredstva za projekte namenjene promociji zdravih i bezbednih životnih stilova i prevenciju rizičnog ponašanja mladih“, kazao je ministar Udovičić.

Od svog osnivanja do danas Ministarstvo omladine i sporta je na osnovu 12 konkursa namenjenih jedinicama lokalne samouprave dodelilo više od 226 miliona dinara za 424 projekata. Kontinuirana podrška Ministarstva lokalnim samoupravama, kroz konkurse za finansiranje projekata kojima se realizuju ciljevi Nacionalne strategije za mlade predstavlja ujedno i podsticaj mladima u organizovanju, društvenom delovanju i zapošljavanju, a sve u cilju razvijanja njihovih ličnih potencijala i ostvarivanja opšte društvene dobrobiti.

Rezultati konkursa dostupni su OVDE.

Top