Klubovi da podnesu evidencione prijave

Ministarstvo omladine i sporta još jednom apeluje na predstavnike sportskih klubova da ispune svoju zakonsku obavezu i podnesu evidencionu prijavu. Od oko 8500 sportskih subjekata koji imaju ovu obavezu, samo polovina je do sada Ministarstvu predala prijavu. Ministar omladine i sporta je prošle nedelje još jednom produžio rok i klubovima i drugim sportskim organizacijama dao još mesec dana da, u skladu sa Zakonom o sportu, podnesu evidencionu prijavu. Prema Zakonu o sportu sve sportske organizacije, sportski savezi, sportska društva i sportski centri obavezni su da Ministarstvu podnesu prijavu za evidentiranje podataka radi ustanovljavanja matičnih evidencija i registracije. Obrazac prijave dostupan je na sajtu Ministarstva omladine i sporta, gde predstavnici klubova mogu pronaći i video klip u kojem se objašnjava postupak popunjavanja prijave.
Top