Efekti usluga karijernog vođenja i savetovanja po zapošljivost mladih

„Potrebno je razvijati mere koje će stimulisati mlade da se opredele za školovanja za manje privlačna zanimanja“, izjavila je tom prilikom načelnica školske uprave Beograd u Ministarstvu prosvete Gordana Cvetković i najavila da će u tom Ministarstvu biti formiran tim koji će se baviti primenom strategije karijernog savetovanja mladih.

„Prvo moramo decu da naučimo da moraju da uče i da će to raditi celog života i da u stručnim školama steknu potrebna znanja i kompetencije, a ne da svoje razmišljanje zasnivaju samo na dobijanju stalnog zaposlenja“, rekla je ona.

Pomoćnica ministra za omladinu Snežana Klašnja je rekla da se mladi osećaju bolje posle karijernog vođenja i savetovanja, a da poslodavci smatraju da su oni koji kroz to prođu aktivniji i motivisaniji.

Klašnja je ocenila da napori koje ulažu Ministarstvo omladine i sporta i druge institucije imaju merljive pozitivne efekte.

„Najbitnije je da sve institucije budu povezane i da se tačno definiše šta je karijerno savetovanje i kada sa tim treba početi“, kazao je državni sekretar u ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Stojanović.

On je rekao da karijerno savetovanje treba pokrenuti mnogo pre završetka školovanja jer se mladi na kraju srednje škole i fakulteta pitaju šta dalje, pogotovo ako ono za šta su se obrazovali nije traženo na tržištu rada. „Strategija karijernog vodjenja treba da bude približena roditeljima, deci i poslodavcima“, dodao je.

Govornici su u svojim uvodnim obraćanjima posebno naglasili da karijerno vođenje i savetovanje kao interdisciplinarna oblast politike obrazovanja, zapošljavanja i omladine, postiže željeni ishod i da je radi razvoja politika zasnovanih na podacima potrebno kontinuirano realizovati istraživanja.

Pomoćnica ministra, Snežana Klašnja se naročito osvrnula na pionirski poduhvat u sprovođenju istraživanja, budući da u Republici Srbiji ne postoji razvijen sistem objektivnog praćenja efekata pruženih usluga karijernog vođenja i savetovanja po zapošljivost korisnika.

Istraživanje je pokazalo da je zapošljivost mladih koji su koristili usluge karijernog vođenja i savetovanja u kancelarijama za mlade po svim parametrima veća od zapošljivosti mladih koji nisu bili korisnici usluga. Godinu dana nakon pružanja usluga, povećao se broj mladih koji su se zaposlili za preko 22 odsto, a onih koji su honorarno angažovani za skoro 15 odsto.

S obzirom da se u Srbiji ovakva istraživanja sprovode od 2013. godine, rezultati ovog istraživanja su i više nego ohrabrujući i u tom pogledu uskoro se mogu očekivati rezultati sa još jednog projekta koji je podržalo Ministarstvo omladine i sporta, a koji će pokazati efekte korišćenja usluga karijernog vođenja i savetovanja po zapošljivost mladih, pre svega učenika srednjih škola.

Top