Državni sekretar Darko Stanić na otvaranju okruglog stola o položaju mladih na Zapadnom Balkanu i Turskoj

Državni sekretar Ministarstva omladine i sporta, Darko Stanić, učestvovao je na otvaranju okruglog stola koji je održan 26. juna 2018. godine u Beogradu u organizaciji Fondacije Ana i Vlade Divac. Pored Darka Stanića prisutnima su se obratili i Sem Fabrici, šef delegacije Evropske unije u Beogradu, Žarko Stepanović, v.d. direktora Kancelarije za saradnju sa organizacijama civilnog društva i Ana Košel, direktorka Fondacije Ana i Vlade Divac.

Okrugli sto pod nazivom „Učešće mladih u lokalnim zajednicama u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj: izazovi i perspektive“ je deo regionalnog projekta „Mreža omladinskih fondova Zapadnog Balkana i Turske“, koji sprovodi Fondacija Ana i Vlade Divac a finansijski ga je podržala Evropska komisija.  

„Uključivanje mladih u razvoj i sprovođenje politika za mlade je izuzetno važno jer se time osigurava  najbolji odgovor na potrebe i izazove sa kojima se mladi susreću u svojim zajednicama. Kako bismo ostvarili ovaj cilj, uspostavljeni su različiti mehanizmi za veće učešće mladih u procesima donošenja odluka, pre svega kroz rad Saveta za mlade, nacionalnog, pokrajinskih i lokalnih saveta za mlade. Kroz rad ovih tela ostvaruje se partnerstvo lokalne samouprave i omladinskih udruženja u procesu donošenja i spovođenja javnih politika u oblastima od interesa za mlade“ – istakao je državni sekretar.

U radu okruglog stola učestvovalo je 50 predstavnika omladinskih organizacija iz Makedonije, Albanije, Crne Gore, Srbije i Turske, koji su od 25. do 27. juna u studijskoj poseti našoj zemlji.

Top