Borovčanin: Vreme je za zakon mladih

Mladi moraju osetiti benefite Nacionalne strategije, oni će biti vrhovni eksperti koji će oceniti nju i naš rad. Najveći problem je nezaposlenost, zbog čega je prioritet Akcionog plana u ovoj godini povećanje zapošljavanja i razvoj preduzetništva za mlade.

“Prioritet u poboljšanju položaja mladih je povećanje zapošljavanja, odnosno stvaranja sistema koji će uskladiti njihove kvalifikacije sa potrebama privrede i tržišta rada, kao i razvoj preduzetništva”, naglasio je Borovočanin gostujući u Jutarnjem program na Radio-televiziji Srbije.

Prema njegovom mišljenu, da bi se ciljevi iz strategije ispunili, a oni se odnose na sve sfere života od zapošljavanja, obrazovanja, socijalne inkluzije, zdravlja, bezbednosti, aktivnog učesća, kvaliteta slobodnog vremena, kulture, sporta, mladi moraju biti u fokusu čitavog društva.

Govoreći o konkretnoj primeni, državni sekretar je naveo umrežavanje lokalnih Kancelarija za mlade i filijala Nacionalne službe za zapošljavanje širom Srbije, i pozvao omladinu da u svojim opštinama i gradovima provere kako na terenu funkcioniše ova saradnja. On je podsetio i na saradnju sa Savetom stranih investitora, Srpskom asocijacijom menadžera i drugim partnerima na stvaranju mehanizama dostupnih omladini.

“Za zapošljavanje nije pitanje šta može već šta mora – stvaramo mehanizme u svakom gradu i opštini, jer ako mladi ljudi nakon školovanja ne mogu da se zaposle, oni ne mogu ni da se osamostale, ni da zasnuju porodicu, i zato je ministar Udovičić pokrenuo projekat povezivanja kompanija, resornih ministarstava i drugih partnera koji će rezultirati donošenjem seta mera za zapošljavanje omladine Srbije, a on lično će obići 40 najvećih kompanija kako bi mladi u njima dobili šansu za stručne prakse i zaposlenje”, ističe Borovčanin.

Državni sekretar za omladinu, gostujući na RTS-u, posebno je istakao novi Zakon o mladima, čijem donošenju će prethoditi veliki broj javnih rasprava širom zemlje.

“Donosimo Zakon u partnerstvu sa omladinom, želimo da ih čujemo i uvažimo njihove sugestije. Vreme je da novi Zakon o mladima bude zakon mladih!”, zaključio je Borovčanin.

Top