Боровчанин: више новца од Европске фондације за младе

Експертска мисија Савета Европе је у разговору са државним секретаром за омладину Боровчанином изразила задовољство и похвалила нацрт нове Националне стратегије за младе, уз додатне сугестије и решења која ће бити уната.

„Експерти су посебно истакли важност спровођења стратегије, како би омладина осетила системску бригу и нагласили да је најважније да млади буду приоритет сваког министарства“, пренео је Боровчанин оцене након састанка.

Жан Клод, директор Европске омладинске фондације, је подсетио да ће до краја године укупна новчана средства за подршку пројектима удружења младих из Србије достићи 300.000 евра, што ће током наредне године бити и премашено планираним повећањем.

Државни секретар Боровчанин је разговарао и са Снежаном Самарџић-Марковић, која као генерални директор Директората за демократију води једно од највиших тела Савета Европе, и добио сигурну потврду о даљој подршци омладинској политици у Србији.

Top