Близу 90 одсто клубова и савеза успешно предало евиденционе пријаве

Закључно са продуженим роком за подношење евиденционих пријава близу 90 одсто клубова, савеза и других спортских субјеката испунило је своју законску обавезу и Министарству омладине и спорта поднело уредне пријаве. Они који то нису учинили биће искључени из система такмичења. Ово је први корак ка увођењу реда у систем спорта у Србији, на чему ће Министарство омладине и спорта са министром Удовичићем на челу инсистирати и истрајати до краја. Јасна правила, поштовање закона и једнаки услови за све неопходни су како би српски спортисти и спортски радници коначно функционисали у уређеном и предвидивом сиситему што ће довести до бољих услова за рад, а самим тим и до бољих резултата. До 22. новембра пријаве је поднело 7500 од укупно 8500 спортских савеза, клубова и центара који су, према Закону о спорту, имали ту обавезу. Министарство омладине и спорта је националне гранске савезе обавестило да су, према закону, у обавези да искључе из даљег тока такмичења све чланице-клубове који нису испунили обавезу подношења евиденционе пријаве. Подсећамо, према Закону о спорту све спортске организације, спортски савези, спортска друштва и спортски центри били су обавезни да Министарству омладине и спорта поднесу пријаву за евидентирање података ради установљавања матичних евиденција и регистрације. Како би се свима омогућило да испуне своју обавезу, рок је неколико пута продужаван, а последњи рок истекао је 22. новембра.
Top