Apel omladinskim i sportskim organizacijama

Ministarstvo omladine i sporta apelovalo je na sve sportske i omladinske organizacije i radnike da budu u stalnoj pripravnosti ukoliko dođe do pogoršanja situacije.

Ministarstvo je, takođe, zamolilo da sve organizacije budu u stalnom kontaktu sa Štabovima civilne zaštite pri jedinicama lokalne samouprave, kao i da budu spremni za angažovanje volontera ukoliko bude potrebna pomoć na ugroženom ili na nekom drugom području.

Top