Grupa za strateško planiranje, evaluaciju i organizaciju

U Grupi za strateško planiranje, evaluaciju i organizaciju obavljaju se poslovi koji se odnose na: strateško planiranje prioriteta Ministarstva i organizacionih oblika u resoru Ministarstva, odnosno planiranje svih resursa, prioriteta, implementacija, evaluacija, reformi i organizacija u cilju sprovođenja, kako reforme državne uprave, tako i sagledavanja potreba za promenama funkcija organa u skladu sa strateškim dokumentima, kao i sa nužnim promenama koje proizilaze iz procesa pridruživanja EU; upravljanje promenama kao sastavnog dela procesa sprovođenja reforme javne uprave u okviru Ministarstva povezano sa funkcijama resora Ministarstva; obezbeđivanje podrške za redovne dubinske funkcionalne analize rada, poslova i radnih zadataka; dugoročno održive poslove u vezi optimizacije javne uprave i resora sporta i omladine i druge poslove koje odredi ministar.

Nazad