Одлуке о расподели средстава за редовне програме, међународна такмичења, спортске кампове, субвенције и доплатну поштанску марку

Датум: 31.12.2015. | Категорија: Активности, Спорт

Документа можете преузети у даљем тексту.

Лого МОС

Одлука о висини средстава за редовне годишње програме националних гранских спортских савеза, Олимпијског комитета Србије, Параолимпијског комитета Србије, Спортског савеза Србије који се финансирају из буџета Републике Србије за 2016. годину

Одлука о висини одобрених средстава за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у области спорта за 2016. годину

Одлука о висини одобрених средстава за реализацију програмских активности које се финансирају из средстава доплатне поштанске марке за 2016. годину

Одлука о висини одобрених средстава за програме спортских кампова који се финансирају из буџета Републике Србије за 2016. годину

Одлука о висини одобрених средстава за програме међународних такмичења који се финансирају из буџета Републике Србије за 2016. годину