„ПОМАК 2.0“ – Стварање нових, младих, ефикасних и самоодрживих социјалних предузећа

Датум: 31.03.2016. | Категорија: Омладина

Помоћник министра омладине и спорта Снежана Клашња присуствовала је завршној конференцији у оквиру пројекта „ПОМАК 2.0“, на којој се представило шест нових социјалних предузећа.

KlasnjaPomak1

Додељујући иницијална средства за покретање шест нових социјалних предузећа која ће запослити по минимум шест младих, помоћник министра омладине и спорта Клашња подсетила је да је 2016. проглашена Годином предузетништва и да се, у циљу ојачавања предузетничког духа на националном нивоу, спроводе бројни програми и акције помоћи привредним иницијативама, међу којима посебно место заузима социјално предузетништво.

Циљ овог пројекта је трансформација организација цивилног друштва у ефикасне, ефективне и самоодрживе организације, које ће кроз креативно предузетништво на директан начин доприносити локалном економском развоју и запошљивости младих.

KlasnjaPomak

Пројекат „ПОМАК 2.0“ наставак је пројекта „ПОМАК“, који је ТОЦ реализовао 2014-2015 године, у сарадњи са Кровном организацијом младих Србије, а оба су финансијски подржана од стране Министарства омладине и спорта.