Vesti - Novembar 2016 - Omladina konkursi

Rezultati Javnog konkursa za podršku promociji evropskih mogućnosti za mlade

Datum: 07.11.2016 | Kategorija: Omladina, Omladina konkursi,

Ministarstvo omladine i sporta donelo je odluku o dodeli finansijskih sredstava za projekat podrške promociji evropskih mogućnosti za mlade.

Detaljnije

Objavljen Javni konkurs za informisanje i podizanje kapaciteta mladih za aktivnije učešće u EU programu ERAZMUS+ u Republici Srbiji

Datum: 02.11.2016 | Kategorija: Omladina, Omladina konkursi,

Ministarstvo omladine i sporta u skladu sa Zakonom o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11), Pravilnikom o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, br. 8/12, 11/13 i 15/16) i Planom izvršenja Ministarstva omladine i sporta za 2016. godinu, raspisuje

Detaljnije

Rezultati Javnog konkursa za programe i projekte za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade

Datum: 02.11.2016 | Kategorija: Omladina, Omladina konkursi,

Ministarstvo omladine i sporta donelo je odluku o dodeli finansijskih sredstava za programe i projekte za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade.

Detaljnije

Stranica 1 od 1