Vesti - April 2015 - Omladina konkursi

Javni konkurs za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora - Javni konkurs za podršku promociji evropskih mogućnosti za mlade

Datum: 08.04.2015 | Kategorija: Omladina konkursi,

Ministarstvo omladine i sporta u skladu sa odredbama člana 21. stav 1. tačka 1) Zakona o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11) i čl. 3. i 4. Pravilnika o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, br. 8/12 i 11/13) i Planom izvršenja Ministarstva omladine i sporta za 2015. godinu,
Detaljnije

Stranica 1 od 1