Poziv za učešće predstavnika omladinskih organizacija na projektu„Enhancing regional connectivity among Serbian and Albanian youth"

Datum: 14.06.2016 | Kategorija: Omladina,

Misija OEBS-a u Srbiji u saradnji sa OEBS Kancelarijom u Albaniji raspisala je poziv za učešće 13 predstavnika omladinskih organizacija iz Srbije na projektu „Enhancing regional connectivity among Serbian and Albanian youth actorsˮ.

Projekat ima za cilj da podstakne dalje povezivanje, saradnju i dijalog između aktera omladinske politike iz Srbije i Albanije. Misija OEBS-a u Srbiji i OEBS Kancelarija u Albaniji kroz realizaciju ovog projekta nastoje da doprinesu ostvarenju ciljeva i prioriteta iz Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o omladinskoj politici, koji je potpisan 10. novembra 2014. godine.

Rok za apliciranje je 20. jun ove godine.

Više informacija o samom projektu kao i link za preuzimanje konkursne dokumentacije možete pronaći OVDE.

Nazad