"POMAK 2.0" - Stvaranje novih, mladih, efikasnih i samoodrživih socijalnih preduzeća

Datum: 31.03.2016 | Kategorija: Omladina,

Pomoćnik ministra omladine i sporta Snežana Klašnja prisustvovala je završnoj konferenciji u okviru projekta "POMAK 2.0", na kojoj se predstavilo šest novih socijalnih preduzeća.

Dodeljujući inicijalna sredstva za pokretanje šest novih socijalnih preduzeća koja će zaposliti po minimum šest mladih, pomoćnik ministra omladine i sporta Klašnja podsetila je da je 2016. proglašena Godinom preduzetništva i da se, u cilju ojačavanja preduzetničkog duha na nacionalnom nivou, sprovode brojni programi i akcije pomoći privrednim inicijativama, među kojima posebno mesto zauzima socijalno preduzetništvo.

Cilj ovog projekta je transformacija organizacija civilnog društva u efikasne, efektivne i samoodržive organizacije, koje će kroz kreativno preduzetništvo na direktan način doprinositi lokalnom ekonomskom razvoju i zapošljivosti mladih.

KlasnjaPomak

Projekat „POMAK 2.0“ nastavak je projekta „POMAK“, koji je TOC realizovao 2014-2015 godine, u saradnji sa Krovnom organizacijom mladih Srbije, a oba su finansijski podržana od strane Ministarstva omladine i sporta.

Nazad