Вести - Пројекти у току

Расписан јавни позив за пријаву јединица локалних самоуправа ради учешћа у програму/пројекту: прилагођавање постојећих спортских објеката на територији Републике Србије потребама особа са инвалидитетом

Датум: 09.05.2017 | Категорија: Пројекти опште, Пројекти у току,

У складу са чл. 112, 113, 114. и 115. Закона о спорту („Службени гласник РС” брoj 10/16), у даљем тексту: Закон, а у вези са Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, број 64/16), у даљем тексту: Правилник,

Детаљније

Страница 1 од 1

Архива вести