Javne nabavke

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti – Usluga osiguranja zaposlenih (javna nabavka broj 2/2015)

Datum: 06.03.2015 | Kategorija: Javne nabavke,

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2, čl. 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS” br. 124/12 i 14/15, u daljem tekstu: Zakon),
Detaljnije

Stranica 12 od 15