Вести

Датум: 11.09.2015

Јавна расправа о нацрту закона о задругама

Датум: 16.06.2015

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о спорту

Датум: 15.04.2015

Јавна расправа о Нацрту закона о спорту

Датум: 29.12.2014

Припремљен коначан текст Предлога националне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године

Датум: 10.12.2014

Извештај о спроведеној јавној расправи о предлогу Националне стратегије за младе за период 2015-2025

Датум: 06.11.2014

Јавни позив за учешће у јавној расправи о предлогу Националне стратегије за младе 2015-2025

Датум: 31.07.2014

Јавна расправа о предлогу Националне стратегије за развој спорта за период 2014. - 2018. године и Aкционог плана за њену примену

Датум: 30.06.2014

Извештај о спроведеној јавној расправи о Закону о спречавању допинга у спорту

Датум: 02.06.2014

Јавна расправа о Нацрту Закона о спречавању допинга у спорту 2014. године

Датум: 21.10.2013

Јавна расправа о Нацрту законa о изменама и допунама Закона о спречавању допинга у спорту 2013. године


Страница 1 од 1
Top