Вести

Datum: 22.08.2017

Rezultati Javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade i programa „Mladi su zakonˮ

Datum: 22.08.2017

Rezultati Javnog konkursa za stimulisanje različitih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih

Datum: 22.08.2017

Rezultati Javnog konkursa za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou

Datum: 22.08.2017

Rezultati Javnog konkursa za razvoj i sprovođenje omladinske politike

Datum: 18.08.2017

Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblastima omladinskog sektora koji su odobreni od strane Evropske komisije i drugih međunarodnih donatora


Stranica 1 od 1
Top