Usvojene preliminarne liste za studente u Srbiji

Fond za mlade talente pri Ministarstvu omladine i sporta sa zadovoljstvom saopštava da je na 48. sednici, održanoj 27. decembra 2013. godine, doneo Odluku o usvajanju Liste kandidata koji ispunjavaju sve uslove konkursa i Liste kandidata koji ne ispunjavaju jedan ili više uslova konkursa i (ili) imaju nepotpunu dokumentaciju za studente završnih godina osnovnih i master studija po Konkursu za stipendiranje do 800 najboljih studenata završnih godina osnovnih akademskih studija i do 400 studenata završnih godina master akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2013/14. godinu. Na ovogodišnji konkurs Fonda, koji je trajao od 16. oktobra do 15. novembra 2013. godine, prijavilo se ukupno 2099 kandidata. Od ukupnog broja prijavljenih 1062 studenta osnovnih akademskih studija i 901 student master akademskih studija ispunjavaju sve uslove konkursa. Svi kandidati koji su podneli prijave na konkurs mogu podneti primedbe Fondu za mlade talente najkasnije do ponedeljka, 17. januara 2014. godine. Nakon roka predviđenog za primedbe biće utvrđena Lista dobitnika stipendije. Navedene liste istaknute su na internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije – www.mos.gov.rs i internet prezentaciji Fonda za mlade talente – www.dositeja.rs  Liste možete preuzeti ovde.
Top