USVOJENE PRELIMINARNE LISTE ZA NAJBOLjE STUDENTE U SRBIJI ZA ŠKOLSKU 2017/18. GODINU

Ministarstvo omladine i sporta – Fond za mlade talente saopštava da je na 78. sednici, održanoj 21. marta 2018. godine, kojom je predsedavao ministar omladine i sporta i predsednik Fonda za mlade talente Vanja Udovičić, doneta Odluka o usvajanju Liste preliminarnih rezultata po Konkursu za stipendiranje do 900 najboljih studenata završnih godina osnovnih akademskih studija i do 400 studenata završnih godina master akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2017/18. godinu.

Na ovogodišnji konkurs Fonda, koji je trajao od 30. decembra 2017. godine do 31. januara 2018. godine, prijavilo se ukupno 1867 kandidata. Listu preliminarnih rezultata čine Lista kandidata koji ispunjavaju sve uslove konkursa sa osnovnih akademskih studija i master akademskih studija, Lista kandidata koji su izjavom dali saglasnost da državni organ pribavi podatke iz službene evidencije i za koje se trenutno provera status državljanstva, a koji su dostavili sva obavezna dokumenta predviđena uslovima konkursa i Lista kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa i (ili) imaju nepotpunu dokumentaciju.

Svi kandidati koji su podneli prijave na konkurs mogu podneti primedbe Fondu za mlade talente najkasnije do četvrtka, 29. marta 2018. godine.

Nakon roka predviđenog za primedbe biće utvrđena konačna Lista dobitnika stipendije.

Navedene liste istaknute su na internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta – www.mos.gov.rs i Fonda za mlade talente Republike Srbije – www.fondzamladetalente.rs.

Uz navedene liste objavljena je i informacija o načinu i rokovima podnošenja primedbi po navedenom konkursu.

Listu možete preuzeti OVDE.

Top