Usvojena lista preliminarnih rezultata po konkursu za nagrađivanje srednjoškolaca za postignute rezultate u 2015. godini

Datum: 10.06.2016 | Kategorija: Omladina,

Fond za mlade talente Republike Srbije sa zadovoljstvom saopštava da je na 66. sednici održanoj 9. juna 2016. godine, kojom je predsedavao Vanja Udovičić, ministar omladine i sporta i predsednik Fonda za mlade talente Republike Srbije, usvojena preliminarna Lista kandidata koji ispunjavaju sve uslove i preliminarna Lista kandidata koji ne ispunjavaju jedan ili više uslova ili imaju nepotpunu dokumentaciju po Konkursu za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na priznatim takmičenjima u zemlji i inostranstvu u toku kalendarske 2015. godine.

Na navedeni konkurs se prijavilo ukupno 1542 kandidata. Od ukupnog broja prijavljenih, 1160 kandidata ispunjava  sve uslove konkursa, a 382 kandidata ne ispunjava jedan ili više uslova konkursa i/ili ima nepotpunu dokumentaciju.

Rok za podnošenje pisanih primedaba po navedenom konkursu je do 20. juna 2016. godine. Pisane primedbe se dostavljaju poštom ili neposredno predaju na pisarnicu Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, Bulevar Mihajla Pupina 2, istočno krilo, Novi Beograd. Nakon roka za podnošenje primedbi biće utvrđena konačna Lista dobitnika nagrade i iznos nagrada.

Preliminarne liste po navedenom konkursu možete preuzeti OVDE.

Nazad