Udovičić o primeni novog Zakona o sportu

Ministar je govorio o važnosti implementacije i sprovođenja novog zakona i više od četiri sata odgovarao na pitanja predstavnika jedinica lokalnih samouprava.

Udovičić je istakao da je donošenje zakona bio ogroman korak za srpski sport, ali da ne sme ostati samo slovo na papiru. Dodao je da očekuje od svih jedinica lokalnih samouprava da dosledno implementiraju novi zakon, jer je njihova uloga u tom procesu jako važna.

„Finansiranje  na  lokalu  mora  da  bude transparentno  i  jasno,  a  da sredstva stižu  do  krajnjih  korisnika – sportista. Želimo da lokalne samouprave shvate značaj pojačane kontrole i uloge sportskih inspektora na lokalu, čime ćemo ojačati sistem sporta u našoj zemlji. Verujem da samo zajedničkim radom i implementacijom zakona možemo stvoriti uslove da sport bude pristupačan svima, a ne privilegija pojedinaca".

On je i naglasio da je jako važno da se sve odredbe dosledno sprovode, pre svega one koje se odnose na decu u sportu, na visinu članarine, zdravstvene preglede i druge uslove.

Svim učesnicima je podeljen Priručnik za finansiranje programa u oblasti sporta u jedinicama lokalne samouprave, koji ima za cilj da pruži odgovore na najvažnija pitanja iz prakse o finansiranju učesnika u sistemu sporta u jedinici lokalne samouprave.

Top