U Beogradu održana Regionalna konferecija o Globalnom obrazovanju

Regionalna balkanska konferencija o globanom obrazovanju, održana je 30. i 31. oktobra 2017. godine u Beogradu, u organizaciji Centra „Sever - Jug” Saveta Evrope, u partnerstvu sa Ministarstvom omladine i sporta i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Centrom za omladinski rad i drugim relevantnim regionalnim partnerima.

Kao jedna od četri regionalne konferencije koje se organizuju na teritoriji Evrope, cilj ove bio je da podstakne diskusiju o mogućnostima za uključivanje globalnog obrazovanja u dokumenta javnih politika, razvoju kurikulima i pedagoških alata, kao i o uvođenju koncepta globalnog obrazovanja u formalno, neformalno informalno obrazovanje.

Obraćajući se na početku konferencije, ispred Ministarstva omladine i sporta, pomoćnica ministra Snežana Klašnja rekla je da je ova konferencija odlična prilika da prkažemo šta smo sve uradili na polju globalnog obrazovanja u našim državama, ali i da definišemo pravce delovanja u narednom periodu. Posebnu zahvalnost uputila je svim učesnicima na spremnosti da daju preporuke koje će biti od esencijalnog značaja za razvoj veština za globalno građanstvo, posebno među mladima .

Tokom dva radna dana, učesnici su bili fokusirani na teme:

1. Razvoj politika i obrazovnog kurikuluma;

2. Profesioanlni razvoj edukatora i osiguranje kvaliteta obrazovanja;

3. Podizanje svesti  o globalnom građanstvu i pedagoškim alatima;

Zaključci i preporuke radnih grupa biće deo finalnog izveštaja koji će Centar „Sever - Jug” objaviti nakon konferecije.

Top